Zadaniem Zespołu Domowego Leczenia Tlenem jest sprawowanie opieki nad chorymi wymagającymi wspomagania oddechu przy pomocy koncentratora tlenu. Tlenoterapia polega na korzystaniu przez Pacjenta z urządzeń, które wzbogacają w tlen powietrze do oddychania. W warunkach domowych, z uwagi na możliwość długotrwałego stosowania bez konieczności uzupełniania źródła tlenu, używane są obecnie tzw. koncentratory tlenowe, czyli urządzenia elektryczne które „zagęszczają” tlen z powietrza. Pacjent korzysta z koncentratora zgodnie ze wskazaniami lekarza, zazwyczaj codziennie przez pewną część doby. Jednocześnie Pacjent taki pozostaje pod stałą opieką ośrodka terapii tlenem.

Domowe leczenie tlenem stosowane jest w przewlekłej niewydolności oddechowej a w szczególności:

  • przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP);
  • rozstrzeniu oskrzeli;
    zwłóknieniu płuc;
  • mukowiscydozie;
  • dysplazji oskrzelowo – płucnej;
  • astmie oskrzelowej.

Podstawą do objęcia opieką przez zespół domowego leczenia tlenem jest skierowanie od lekarza specjalisty pulmonologa

Rejestracja nr tel. 574957391