Projekt pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Strzyżowie”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna.
Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

,, E-usługi w Med-dom Sp. z o.o. i NZOZ Bog-Med” realizowany w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie.
Działanie 2.1. Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

MED-DOM

Jesteśmy firmą świadczącą usługi medyczne w domu pacjenta na terenie powiatów brzozowskiego, sanockiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego i miasta Rzeszów. Nasze ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku usług medycznych oraz dobra opinia wśród klientów powoduje, iż mogą państwo zwrócić się do nas po radę i powierzyć nam opiekę nad swoimi bliskimi.

Wieloletnie doświadczenie

Profesjonalna kadra

Umowa z NFZ

Jak do nas trafić?

MED-DOM” Sp. z o.o., Niebylec 224, 38-114 Niebylec