Poradnia Gruźlicy i Choroby Płuc
(Przychodnia Ul. Ks. Józefa Bielawskiego 16 – Budynek SPZOZ)

W poradni kontynuujemy leczenie pacjentów, którzy zgłaszają się do kontroli po leczeniu
szpitalnym, a także prowadzimy:

  • diagnostykę i leczenie pacjentów z ostrymi i przewlekłymi zapalnymi chorobami układu oddechowego;
  • wstępną diagnostykę alergologiczną;
  • wstępną diagnostykę nowotworów płuc i śródpiersia;
  • leczenie swoistych chorób układu oddechowego (gruźlica, mycobakteriozy);
  • diagnostykę i leczenie  chorób obturacyjnych: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), astmy oskrzelowej;
  • choroby śródmiąższowe i ziarniniakowe płuc;
  • Diagnostyka duszności i kaszlu;
  • kontynuujemy leczenie zatorowości płucnej;
  • prowadzimy kwalifikację do tlenoterapii domowej w przewlekłej niewydolności oddechowej (DLT).
  • wykonujemy badanie spirometryczne

ŚWIADCZYMY PORADY W RAMACH UMOWY Z NFZ

ZAPISY I INFORMACJE:

Osobiście w przychodni: 36-200 Brzozów ul. Ks. Józefa Bielawskiego 16 (Budynek SPZOZ)
– w rejestracji w godz. 09.00 – 15.00
Telefonicznie w godz. 09.00 – 15.00 – tel. 574957391

Warunkiem rejestracji na wizytę jest posiadanie skierowania do poradni gruźlicy i chorób płuc wystawionego przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę.